Postani član

 

Kakovost treninga

Morihei Ueshiba

Christian Tissier

Aikido športni klub Krim je bil ustanovljen leta  2013. Naš namen je omogočiti vadečim vseh starosti uravnotežen osebni napredek na področju aikida, kot športne rekreaije in kot borilne veščine. V našem športnem klubu je intenzivnost treninga prilagojena gibalnim sposobnostim vsakega posameznika, s čimer spodbujamo razvoj motoričnih sposobnosti ter zdrav način življenja vadečih. Slednji način dela zagotavlja, da so treningi primerni za vse starostne skupine; tako za moške kot za ženske.

 V Aikido športnem klubu Krim treninge izvajamo na način, da je vsaka športna vadbena enota sestvljene iz treh delov:

- začetni del:  vadeči se ogrejejo in pripravijo svoje telo do nivoja, ki je potreben za glavni del vadbe. S tem se aktivirajo poglavitne mišične skupine in doseže boljši napredek pri sami vadbi,

- glavni del:  posvečamo se pravilnemu izvajanju tehnik, usklajenemu gibanju partnerjev (Tori - izvajalec tehnike in Uke - napadalec), pravilnemu sprejemanju napadov in zaključnih padcev (Ukemi) - če so potrebni,

- zaključni del:   izvajamo vaje za sproščanje oz. statične raztezne vaje, s katerimi sprostimo telo po vadbi.

 

 

 

Translate

 

Logotip

 

Lokacija treningov

Treningi se izvajajo v okolici Ljubljane, na Igu in Škofljici.

zemljevid
Klikni na sliko za povečavo.